• Conventional Slotted Domed Rupture Disk (LF Type)

    परम्परागत स्ल्टेड डोमड र्याप्ट डिस्क (LF प्रकार)

    परम्परागत स्ल्टेड डोमड रप्चर डिस्कमा स्लोटेड मेटलटप सेक्सन र सिलि l अस्तर हुन्छ। जब संरक्षित प्रणालीमा अत्यधिक दवाव देखा पर्दछ, डिस्क पूर्ण स्लोप्पेनिंग प्रदान गर्न प्रि-स्लट्ट लाइनहरूसँग फुट्छ। प्रकार गोलाकार पारम्परिक स्ल्टेड डोमड रपचर डिस्क (LF) सुविधाहरू ग्यास, तरल, धूलो सेवाको लागि डिजाइन। अधिकतम अपरेटि pressure दबाव them०% तिनीहरू मध्ये न्यूनतम फोड्ने दबाव। बुर्समा केहि टुक्राहरू ...