• Vertical Storage Tank

    ठाडो भण्डारण ट्याank्क

    क्रायोजेनिक भण्डारण ट्या tank्क तरल अक्सिजन, नाइट्रोजन, अर्गोन, कार्बन डाइअक्साइड र अन्य मिडिया भण्डारण गर्न ठाडो वा तेर्सो डबल-लेयर भ्याकुम इन्सुलेटेड स्टोरेज ट्या tank्क हो। मुख्य कार्य भनेको कम तापक्रम तरल पदार्थ भर्नु र भण्डार गर्नु हो। कोटिहरू सानो भण्डारण ट्याank्क, ठाडो भण्डारण ट्याankक क्रायोजेनिक भण्डारण ट्या tank्क ठाडो वा तेर्सो डबल-लेयर भ्याकुम इन्सुलेटेड स्टोरेज ट्या tank्क तरल अक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइअक्साइड र अन्य मिडिया भण्डारणको लागि हो। मुख्य कार्य भनेको भर्नु हो र ...